Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / jędrzejowski ...
jędrzejowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 89816
Powierzchnia: 1257.17 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 72802
Liczba wydanych kart: 36747
Liczba głosów oddanych: 36745
Liczba głosów ważnych: 36354
brak 50.00% >50.00% ≥52.48% ≥54.96% ≥57.44% ≥59.92% ≥62.40% ≥64.88% ≥67.36% ≥69.84% ≥72.32%
danych 50.00% >50.00% ≥52.48% ≥54.96% ≥57.44% ≥59.92% ≥62.40% ≥64.88% ≥67.36% ≥69.84% ≥72.32%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
66.75%24265 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
33.25%12089 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
260201 Imielno, gm. 1689 1258 74.48
25.52 431
260202 Jędrzejów, gm. 12369 7270 58.78
41.22 5099
260203 Małogoszcz, gm. 5198 3883 74.70
25.30 1315
260204 Nagłowice, gm. 1986 1425 71.75
28.25 561
260205 Oksa, gm. 2040 1440 70.59
29.41 600
260206 Sędziszów, gm. 5072 3289 64.85
35.15 1783
260207 Słupia (Jędrzejowska), gm. 1607 1168 72.68
27.32 439
260208 Sobków, gm. 3340 2422 72.51
27.49 918
260209 Wodzisław, gm. 3053 2110 69.11
30.89 943
Σ jędrzejowski 36354 24265 66.75
33.25 12089
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 11900 6530 54.87
45.13 5370
2 Wieś 24454 17735 72.52
27.48 6719
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5336 3866 72.45
27.55 1470
2 od 5 001 do 10 000 8379 5957 71.09
28.91 2422
3 od 10 001 do 20 000 10270 7172 69.83
30.17 3098
4 od 20 001 do 50 000 12369 7270 58.78
41.22 5099
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0.00
0.00 0
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0