Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / starachowicki ...
starachowicki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 95312
Powierzchnia: 523.27 km2
Zaludnienie: 182 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 77241
Liczba wydanych kart: 41014
Liczba głosów oddanych: 41007
Liczba głosów ważnych: 40561
brak 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%
danych 50.00% >50.00% ≥53.32% ≥56.64% ≥59.96% ≥63.28% ≥66.60% ≥69.92% ≥73.24% ≥76.56% ≥79.88%

Zobacz także:
 
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
57.29%23238 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
42.71%17323 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
261102 Brody, gm. 4446 2948 66.31
33.69 1498
261103 Mirzec, gm. 3593 2591 72.11
27.89 1002
261104 Pawłów, gm. 5945 4945 83.18
16.82 1000
261101 Starachowice, m. 23456 10900 46.47
53.53 12556
261105 Wąchock, gm. 3121 1854 59.40
40.60 1267
Σ starachowicki 40561 23238 57.29
42.71 17323
 
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Lp Podział Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Miasto 24759 11651 47.06
52.94 13108
2 Wieś 15802 11587 73.33
26.67 4215
. Porównanie wyników głosowania na kandydatów w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0.00
0.00 0
2 od 5 001 do 10 000 6714 4445 66.20
33.80 2269
3 od 10 001 do 20 000 10391 7893 75.96
24.04 2498
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0.00
0.00 0
5 od 50 001 do 100 000 23456 10900 46.47
53.53 12556
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0.00
0.00 0
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0.00
0.00 0
8 pow. 500 000 0 0 0.00
0.00 0