Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Klimontów, gm.
Klimontów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 8855
Powierzchnia: 99.24 km2
Zaludnienie: 89 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 6985
Liczba wydanych kart: 3311
 47.40%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Klimontowie, ul.Szkolna 1, Klimontów 1726 662 662 654 38.35
2 Gimnazjum w Klimontowie, ul. Zysmana 9, Klimontów 1915 1062 1062 1055 55.46
3 Szkoła Podstawowa w Konarach, Konary 486 251 251 250 51.65
4 Szkoła Podstawowa w Goźlicach, Goźlice 933 470 470 460 50.38
5 Szkoła Podstawowa w Nawodzicach, Nawodzice 548 206 206 198 37.59
6 Remiza w Nasławicach, Nasławice 426 216 216 214 50.70
7 Remiza w Pokrzywiance, Pokrzywianka 951 444 444 439 46.69
=   6985  3311  3311  3270  47.40