Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Łoniów, gm.
Łoniów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 7571
Powierzchnia: 86.99 km2
Zaludnienie: 87 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6015
Liczba wydanych kart: 3136
 52.14%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie 2362 1121 1121 1117 47.46
2 Gminny Ośrodek Kultury, Filia w Chodkowie Starym 706 418 418 413 59.21
3 Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach 1330 762 762 751 57.29
4 Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach 1617 835 835 823 51.64
=   6015  3136  3136  3104  52.14