Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Dwikozy, gm.
Dwikozy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9229
Powierzchnia: 84.79 km2
Zaludnienie: 108 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7538
Liczba wydanych kart: 3078
 40.83%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Dwikozach, ul Spółdzielcza 15 1612 709 708 700 43.98
2 Szkoła Podstawowa w Dwikozach, ul. Sandomierska 55 689 259 259 255 37.59
3 Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie 733 300 300 287 40.93
4 Szkoła Podstawowa w Gierlachowie 625 295 295 294 47.20
5 Szkoła Podstawowa w Górach Wysokich 1052 424 424 418 40.30
6 Szkoła Podstawowa w Winiarach 614 213 213 211 34.69
7 Szkoła Podstawowa w Słupczy 1005 367 367 365 36.52
8 Szkoła Podstawowa w Mściowie 1208 511 511 502 42.30
=   7538  3078  3077  3032  40.83