Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Samborzec, gm.
Samborzec, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 9088
Powierzchnia: 85.37 km2
Zaludnienie: 106 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 7326
Liczba wydanych kart: 3764
 51.38%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Samborcu 1596 864 864 860 54.14
2 Szkoła Podstawowa w Skotnikach 936 526 526 523 56.20
3 Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach 2008 970 970 965 48.31
4 Szkoła Podstawowa w Zawierzbiu 948 472 472 467 49.79
5 Szkoła Podstawowa w Złotej 1838 932 932 924 50.71
=   7326  3764  3764  3739  51.38