Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Obrazów, gm.
Obrazów, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6823
Powierzchnia: 71.86 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5477
Liczba wydanych kart: 2656
 48.49%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Obrazowie 1754 784 784 773 44.70
2 Szkoła Podstawowa w Głazowie 844 417 417 412 49.41
3 Szkoła Podstawowa w Kleczanowie 1253 624 624 609 49.80
4 Szkoła Podstawowa w Bilczy 897 462 462 456 51.51
5 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "SAD-POL" s.j. Broda-Kwiecień, Chwałki 45A 729 369 369 364 50.62
=   5477  2656  2656  2614  48.49