Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / świętokrzyskie / sandomierski / Zawichost, gm.
Zawichost, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4712
Powierzchnia: 80.19 km2
Zaludnienie: 58 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3902
Liczba wydanych kart: 1754
 44.95%
brak40.83%42.24%43.65%45.06%46.47%47.88%49.29%50.70%52.11%53.52% 
danych42.23%43.64%45.05%46.46%47.87%49.28%50.69%52.10%53.51%54.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawa w Zawichoście, ul. Szkolna 15 1562 840 840 830 53.78
2 Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim 1519 567 567 551 37.33
3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie 821 347 347 341 42.27
=   3902  1754  1754  1722  44.95