Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski ...
pułtuski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 51180
Powierzchnia: 828.63 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 49
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 49
Liczba uprawnionych do głosowania: 40933
Liczba wydanych kart: 22439
 54.82%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
142401 Gzy, gm. 3162 1574 1574 1555 49.78
142402 Obryte, gm. 4026 2448 2447 2416 60.80
142403 Pokrzywnica, gm. 3920 1912 1912 1883 48.78
142404 Pułtusk, gm. 18944 10581 10581 10426 55.85
142405 Świercze, gm. 3732 1793 1793 1773 48.04
142406 Winnica, gm. 3216 1874 1874 1851 58.27
142407 Zatory, gm. 3933 2257 2255 2243 57.39
  pułtuski 40933 22439 22436 22147 54.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 15182 8529 8529 8403 56.18
2 Wieś 25751 13910 13907 13744 54.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 21989 11858 11855 11721 53.93
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 18944 10581 10581 10426 55.85
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00