Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Gzy, gm.
Gzy, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3937
Powierzchnia: 104.44 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3162
Liczba wydanych kart: 1574
 49.78%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Świetlica Wiejska, Gzy 8, Gzy 787 334 334 326 42.44
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Przewodowo Poduchowne 21,Przewodowo Poduchowne 1109 593 593 590 53.47
3 Lokal Gminy Gzy, Stare Grochy 8, Stare Grochy 298 171 171 171 57.38
4 Remiza OSP, Szyszki Włościańskie 35, Szyszki Włościańskie 949 462 462 454 48.68
5 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Tąsewy 8, Tąsewy 19 14 14 14 73.68
=   3162  1574  1574  1555  49.78