Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Pułtusk, gm.
Pułtusk, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 23675
Powierzchnia: 133.72 km2
Zaludnienie: 177 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 18
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 18
Liczba uprawnionych do głosowania: 18944
Liczba wydanych kart: 10581
 55.85%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Nr 2, ul. Polna 7, Pułtusk 570 331 331 330 58.07
2 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Plac Teatralny 4, Pułtusk 1317 699 699 692 53.08
3 Szkoła Podstawowa, Boby 15a, Boby 620 343 343 336 55.32
4 Szkoła Podstawowa, Przemiarowo 33, Przemiarowo 783 429 429 421 54.79
5 Szkoła Podstawowa, Płocochowo 72,Płocochowo 472 250 250 244 52.97
6 Zespół Szkół Nr 2, ul. Polna 7, Pułtusk 2290 1272 1272 1261 55.55
7 Zespół Szkół im. B. Prusa, ul. Marii Konopnickiej 9, Pułtusk 1549 844 844 836 54.49
8 Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Plac Teatralny 4, Pułtusk 774 452 452 445 58.40
9 Zespół Szkół Nr 4, ul. New Britain 1, Pułtusk 1048 483 483 470 46.09
10 Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Rafała Krajewskiego 3, Pułtusk 1412 898 898 891 63.60
11 Zespół Szkół Nr 4, ul. New Britain 1, Pułtusk 865 486 486 484 56.18
12 Świetlica Osiedlowa, ul. Na Skarpie 10, Pułtusk 1450 894 894 873 61.66
13 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Aleja Tysiąclecia 14, Pułtusk 1616 885 885 873 54.76
14 Zespół Szkół Zawodowych, ul. Aleja Tysiąclecia 12, Pułtusk 1093 608 608 597 55.63
15 Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 17 Stycznia 6, Pułtusk 1143 578 578 565 50.57
16 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Aleja Tysiąclecia 12, Pułtusk 1457 878 878 862 60.26
17 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Aleja Tysiąclecia 14, Pułtusk 438 216 216 214 49.32
18 Szpital , ul. 3 Maja 1, Pułtusk 47 35 35 32 74.47
=   18944  10581  10581  10426  55.85