Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Zatory, gm.
Zatory, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4823
Powierzchnia: 121.62 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3933
Liczba wydanych kart: 2257
 57.39%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Placówek Oświatowych, ul. Jana Pawła II 69, Zatory 1558 882 880 878 56.61
2 Szkoła Podstawowa, Ciski 23, Ciski 489 276 276 271 56.44
3 Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Borsuki-Kolonia 18 , Borsuki Kolonia 282 180 180 180 63.83
4 Zespół Szkół, ul. 18 Maja 6, Pniewo, 976 589 589 587 60.35
5 Szkoła Podstawowa, Gładczyn Rządowy 17,Gładczyn Rządowy 628 330 330 327 52.55
=   3933  2257  2255  2243  57.39