Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Obryte, gm.
Obryte, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4929
Powierzchnia: 139.73 km2
Zaludnienie: 35 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 4026
Liczba wydanych kart: 2448
 60.80%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa, Obryte 114, Obryte 1255 735 735 730 58.57
2 Szkoła Podstawowa, Psary 43, Psary 429 220 220 218 51.28
3 Szkoła Podstawowa, Gródek Rządowy 20, Gródek Rządowy 534 332 332 327 62.17
4 Szkoła Podstawowa, Sokołowo Włościańskie 63, Sokołowo Włościańskie 730 457 456 451 62.60
5 Szkoła Podstawowa, Zambski Kościelne 69, Zambski Kościelne 591 394 394 392 66.67
6 Dom Pomocy Społecznej,Obryte 188, Obryte 205 163 163 153 79.51
7 Szkoła Podstawowa, Sadykierz 1, Sadykierz 282 147 147 145 52.13
=   4026  2448  2447  2416  60.80