Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Pokrzywnica, gm.
Pokrzywnica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4876
Powierzchnia: 120.99 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3920
Liczba wydanych kart: 1912
 48.78%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum Nr 1, Dzierżenin 105, Dzierżenin 910 474 474 463 52.09
2 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Doroty Gellner, Pobyłkowo Duże 15, Pobyłkowo Duże 542 246 246 244 45.39
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, al. Jana Pawła II 10, Pokrzywnica 993 486 486 479 48.94
4 Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Machnowskiego, Nowe Niestępowo 7,Nowe Niestępowo 984 462 462 456 46.95
5 Publiczna Szkoła Podstawowa, Gzowo 5, Gzowo 491 244 244 241 49.69
=   3920  1912  1912  1883  48.78