Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Winnica, gm.
Winnica, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4152
Powierzchnia: 115.09 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3216
Liczba wydanych kart: 1874
 58.27%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Rolniczych(internat), Golądkowo 41F, Golądkowo 616 374 374 371 60.71
2 Szkoła Podstawowa, Błędostowo 23, Błędostowo 612 378 378 374 61.76
3 Urząd Gminy, ul. Pułtuska 25, Winnica 931 506 506 496 54.35
4 Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 19, Winnica 1057 616 616 610 58.28
=   3216  1874  1874  1851  58.27