Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie / pułtuski / Świercze, gm.
Świercze, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4788
Powierzchnia: 93.04 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3732
Liczba wydanych kart: 1793
 48.04%
brak48.04%49.32%50.60%51.88%53.16%54.44%55.72%57.00%58.28%59.56% 
danych49.31%50.59%51.87%53.15%54.43%55.71%56.99%58.27%59.55%60.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Pułtuska 26A, Świercze 1725 875 875 865 50.72
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Strzegocin 4, Strzegocin 729 362 362 357 49.66
3 Świetlica wiejska, Kowalewice Włościańskie 42,Kowalewice Włościańskie 563 227 227 223 40.32
4 Publiczna Szkoła Podstawowa, Świeszewo 8, Świeszewo 490 233 233 232 47.55
5 Świetlica wiejska, Gaj 25, Gaj 225 96 96 96 42.67
=   3732  1793  1793  1773  48.04