Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie ...
lubelskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2178391
Powierzchnia: 25121.5 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1806
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1806
Liczba uprawnionych do głosowania: 1750595
Liczba wydanych kart: 957630
 54.70%
brak43.88%45.73%47.58%49.43%51.28%53.13%54.98%56.83%58.68%60.53% 
danych45.72%47.57%49.42%51.27%53.12%54.97%56.82%58.67%60.52%62.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060100 bialski 90379 48537 48524 47992 53.70
066101 Biała Podlaska, m. 45186 26756 26747 26446 59.21
060200 biłgorajski 83643 45376 45367 44968 54.25
066201 Chełm, m. 54972 29379 29379 29003 53.44
060300 chełmski 64458 28284 28283 27952 43.88
060400 hrubieszowski 57009 27014 27011 26718 47.39
060500 janowski 38742 24156 24156 23950 62.35
060600 krasnostawski 56913 27548 27547 27247 48.40
060700 kraśnicki 80603 44618 44608 44096 55.36
060800 lubartowski 72729 39516 39509 39039 54.33
060900 lubelski 112903 62196 62194 61468 55.09
066301 Lublin, m. 276097 167556 167491 165683 60.69
061000 łęczyński 45399 22838 22834 22598 50.31
061100 łukowski 85650 48925 48915 48446 57.12
061200 opolski 51684 26354 26347 26012 50.99
061300 parczewski 30252 15999 15997 15804 52.89
061400 puławski 96344 55877 55836 55230 58.00
061500 radzyński 49375 27543 27539 27239 55.78
061600 rycki 48155 27580 27578 27207 57.27
061700 świdnicki 58766 32048 32043 31678 54.53
061800 tomaszowski 73133 36438 36432 36079 49.82
061900 włodawski 34271 17395 17391 17177 50.76
062000 zamojski 89695 45991 45985 45584 51.27
066401 Zamość, m. 54237 29706 29698 29397 54.77
  lubelskie 1750595 957630 957411 947013 54.70
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 820059 476064 475907 470537 58.05
2 Wieś 930536 481566 481504 476476 51.75
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 222325 112705 112688 111422 50.69
2 od 5 001 do 10 000 530422 275810 275769 272990 52.00
3 od 10 001 do 20 000 328773 177825 177797 175790 54.09
4 od 20 001 do 50 000 198088 113305 113285 112008 57.20
5 od 50 001 do 100 000 194890 110429 110381 109120 56.66
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 276097 167556 167491 165683 60.69
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00