Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / lubelski ...
lubelski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 143774
Powierzchnia: 1679.42 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 119
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 119
Liczba uprawnionych do głosowania: 112903
Liczba wydanych kart: 62196
 55.09%
brak47.38%48.63%49.88%51.13%52.38%53.63%54.88%56.13%57.38%58.63% 
danych48.62%49.87%51.12%52.37%53.62%54.87%56.12%57.37%58.62%59.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060901 Bełżyce, gm. 10863 5998 5998 5904 55.21
060902 Borzechów, gm. 3112 1813 1813 1795 58.26
060903 Bychawa, gm. 9750 5127 5127 5085 52.58
060904 Garbów, gm. 7018 3800 3800 3780 54.15
060905 Głusk, gm. 6319 3689 3689 3663 58.38
060906 Jabłonna, gm. 6079 2881 2881 2849 47.39
060907 Jastków, gm. 9685 5771 5771 5719 59.59
060908 Konopnica, gm. 9459 5659 5658 5589 59.83
060909 Krzczonów, gm. 4037 1999 1999 1972 49.52
060910 Niedrzwica Duża, gm. 8643 5036 5036 4965 58.27
060911 Niemce, gm. 13169 7184 7184 7091 54.55
060912 Strzyżewice, gm. 5963 3043 3043 3012 51.03
060913 Wojciechów, gm. 4764 2411 2411 2351 50.61
060914 Wólka, gm. 7378 4285 4284 4223 58.08
060915 Wysokie, gm. 4022 2129 2129 2105 52.93
060916 Zakrzew, gm. 2642 1371 1371 1365 51.89
  lubelski 112903 62196 62194 61468 55.09
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11614 6469 6469 6383 55.70
2 Wieś 101289 55727 55725 55085 55.02
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 13813 7312 7312 7237 52.94
2 od 5 001 do 10 000 37521 20109 20108 19878 53.59
3 od 10 001 do 20 000 61569 34775 34774 34353 56.48
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00