Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / włodawski ...
włodawski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 40842
Powierzchnia: 1256.27 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 34271
Liczba wydanych kart: 17395
 50.76%
brak43.90%45.04%46.18%47.32%48.46%49.60%50.74%51.88%53.02%54.16% 
danych45.03%46.17%47.31%48.45%49.59%50.73%51.87%53.01%54.15%55.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061902 Hanna, gm. 2668 1293 1293 1279 48.46
061903 Hańsk, gm. 3116 1368 1368 1350 43.90
061904 Stary Brus, gm. 1828 892 892 885 48.80
061905 Urszulin, gm. 3512 1941 1938 1918 55.27
061906 Włodawa, gm. 5531 2949 2949 2905 53.32
061901 Włodawa, m. 11852 6264 6263 6182 52.85
061907 Wola Uhruska, gm. 3451 1647 1647 1629 47.73
061908 Wyryki, gm. 2313 1041 1041 1029 45.01
  włodawski 34271 17395 17391 17177 50.76
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11852 6264 6263 6182 52.85
2 Wieś 22419 11131 11128 10995 49.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16888 8182 8179 8090 48.45
2 od 5 001 do 10 000 5531 2949 2949 2905 53.32
3 od 10 001 do 20 000 11852 6264 6263 6182 52.85
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00