Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / janowski ...
janowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 48857
Powierzchnia: 875.34 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 38742
Liczba wydanych kart: 24156
 62.35%
brak52.45%55.07%57.69%60.31%62.93%65.55%68.17%70.79%73.41%76.03% 
danych55.06%57.68%60.30%62.92%65.54%68.16%70.78%73.40%76.02%78.65% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060501 Batorz, gm. 2791 1724 1724 1703 61.77
060502 Chrzanów, gm. 2546 1769 1769 1753 69.48
060503 Dzwola, gm. 5363 3381 3381 3354 63.04
060504 Godziszów, gm. 4873 3832 3832 3812 78.64
060505 Janów Lubelski, gm. 13342 8073 8073 8000 60.51
060506 Modliborzyce, gm. 5915 3325 3325 3294 56.21
060507 Potok Wielki, gm. 3912 2052 2052 2034 52.45
  janowski 38742 24156 24156 23950 62.35
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10976 6562 6562 6497 59.79
2 Wieś 27766 17594 17594 17453 63.37
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5337 3493 3493 3456 65.45
2 od 5 001 do 10 000 20063 12590 12590 12494 62.75
3 od 10 001 do 20 000 13342 8073 8073 8000 60.51
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00