Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / krasnostawski ...
krasnostawski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 68844
Powierzchnia: 1031.62 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 85
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 85
Liczba uprawnionych do głosowania: 56913
Liczba wydanych kart: 27548
 48.40%
brak42.47%43.79%45.11%46.43%47.75%49.07%50.39%51.71%53.03%54.35% 
danych43.78%45.10%46.42%47.74%49.06%50.38%51.70%53.02%54.34%55.67% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
060602 Fajsławice, gm. 4022 2237 2237 2217 55.62
060603 Gorzków, gm. 3289 1540 1540 1521 46.82
060604 Izbica, gm. 7214 3383 3382 3339 46.89
060605 Krasnystaw, gm. 7343 3488 3488 3459 47.50
060601 Krasnystaw, m. 16691 8526 8526 8434 51.08
060606 Kraśniczyn, gm. 3518 1583 1583 1564 45.00
060607 Łopiennik Górny, gm. 3479 1595 1595 1588 45.85
060609 Rudnik, gm. 2872 1220 1220 1209 42.48
060610 Siennica Różana, gm. 3479 1532 1532 1501 44.04
060611 Żółkiewka, gm. 5006 2444 2444 2415 48.82
  krasnostawski 56913 27548 27547 27247 48.40
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16691 8526 8526 8434 51.08
2 Wieś 40222 19022 19021 18813 47.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16637 7470 7470 7383 44.90
2 od 5 001 do 10 000 23585 11552 11551 11430 48.98
3 od 10 001 do 20 000 16691 8526 8526 8434 51.08
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00