Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / łęczyński ...
łęczyński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 57360
Powierzchnia: 633.75 km2
Zaludnienie: 90 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 47
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 47
Liczba uprawnionych do głosowania: 45399
Liczba wydanych kart: 22838
 50.31%
brak44.75%45.67%46.59%47.51%48.43%49.35%50.27%51.19%52.11%53.03% 
danych45.66%46.58%47.50%48.42%49.34%50.26%51.18%52.10%53.02%53.95% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061001 Cyców, gm. 6047 2874 2873 2844 47.53
061002 Ludwin, gm. 4193 1993 1993 1972 47.53
061003 Łęczna, gm. 19561 10548 10547 10430 53.92
061004 Milejów, gm. 7321 3277 3277 3244 44.76
061005 Puchaczów, gm. 4108 2188 2186 2170 53.26
061006 Spiczyn, gm. 4169 1958 1958 1938 46.97
  łęczyński 45399 22838 22834 22598 50.31
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16601 9075 9074 8973 54.67
2 Wieś 28798 13763 13760 13625 47.79
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 25838 12290 12287 12168 47.57
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 19561 10548 10547 10430 53.92
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00