Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / puławski ...
puławski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 117816
Powierzchnia: 933 km2
Zaludnienie: 126 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 88
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 88
Liczba uprawnionych do głosowania: 96344
Liczba wydanych kart: 55877
 58.00%
brak51.00%52.04%53.08%54.12%55.16%56.20%57.24%58.28%59.32%60.36% 
danych52.03%53.07%54.11%55.15%56.19%57.23%58.27%59.31%60.35%61.40% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061402 Baranów, gm. 3409 1739 1739 1709 51.01
061403 Janowiec, gm. 3012 1614 1614 1597 53.59
061404 Kazimierz Dolny, gm. 6285 3649 3646 3606 58.06
061405 Końskowola, gm. 7289 4019 4018 3977 55.14
061406 Kurów, gm. 6367 3450 3450 3415 54.19
061407 Markuszów, gm. 2437 1328 1328 1309 54.49
061408 Nałęczów, gm. 8629 5291 5291 5242 61.32
061409 Puławy, gm. 9212 5014 5014 4967 54.43
061401 Puławy, m. 40495 24588 24557 24274 60.72
061410 Wąwolnica, gm. 3867 2156 2150 2141 55.75
061411 Żyrzyn, gm. 5342 3029 3029 2993 56.70
  puławski 96344 55877 55836 55230 58.00
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 49115 30316 30282 29942 61.72
2 Wieś 47229 25561 25554 25288 54.12
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12725 6837 6831 6756 53.73
2 od 5 001 do 10 000 33912 19438 19434 19233 57.32
3 od 10 001 do 20 000 9212 5014 5014 4967 54.43
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 40495 24588 24557 24274 60.72
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00