Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / opolski ...
opolski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 63819
Powierzchnia: 811.2 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 60
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 60
Liczba uprawnionych do głosowania: 51684
Liczba wydanych kart: 26354
 50.99%
brak44.86%45.79%46.72%47.65%48.58%49.51%50.44%51.37%52.30%53.23% 
danych45.78%46.71%47.64%48.57%49.50%50.43%51.36%52.29%53.22%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
061201 Chodel, gm. 5350 2894 2894 2872 54.09
061202 Józefów nad Wisłą, gm. 5793 2685 2684 2649 46.35
061203 Karczmiska, gm. 4833 2168 2168 2147 44.86
061204 Łaziska, gm. 4261 2138 2138 2117 50.18
061205 Opole Lubelskie, gm. 15170 7815 7812 7697 51.52
061206 Poniatowa, gm. 12424 6676 6673 6581 53.73
061207 Wilków, gm. 3853 1978 1978 1949 51.34
  opolski 51684 26354 26347 26012 50.99
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 12751 7037 7032 6919 55.19
2 Wieś 38933 19317 19315 19093 49.62
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3853 1978 1978 1949 51.34
2 od 5 001 do 10 000 20237 9885 9884 9785 48.85
3 od 10 001 do 20 000 27594 14491 14485 14278 52.52
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00