Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / opolski / Łaziska, gm.
Łaziska, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5331
Powierzchnia: 108.71 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4261
Liczba wydanych kart: 2138
 50.18%
brak44.86%45.79%46.72%47.65%48.58%49.51%50.44%51.37%52.30%53.23% 
danych45.78%46.71%47.64%48.57%49.50%50.43%51.36%52.29%53.22%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 lokal Szkoły Podstawowej, Braciejowice 646 355 355 352 54.95
2 lokal Gimnazjum, Łaziska 1338 662 662 658 49.48
3 Lokal Szkoły Podstawowej, Kamień 682 300 300 295 43.99
4 lokal Remizy Ochotniczej Strazy Pożarnej, Niedźwiada Duża 680 371 371 367 54.56
5 lokal Szkoły Podstawowej, Zakrzów 569 303 303 300 53.25
6 lokal Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Kępa Gostecka 346 147 147 145 42.49
=   4261  2138  2138  2117  50.18