Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / opolski / Opole Lubelskie, gm.
Opole Lubelskie, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 18301
Powierzchnia: 193.81 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 17
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 17
Liczba uprawnionych do głosowania: 15170
Liczba wydanych kart: 7815
 51.52%
brak44.86%45.79%46.72%47.65%48.58%49.51%50.44%51.37%52.30%53.23% 
danych45.78%46.71%47.64%48.57%49.50%50.43%51.36%52.29%53.22%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Lokal kina, ul.Lubelska 30, Opole Lubelskie 1877 1020 1020 1010 54.34
2 Lokal Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.25-lecia PRL 3, Opole Lubelskie 1943 1091 1089 1073 56.15
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Fabryczna 28, Opole Lubelskie 1994 1018 1018 1008 51.05
4 M-G Biblioteka Publiczna, ul.Stary Rynek 46, Opole Lubelskie 1577 759 759 740 48.13
5 Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Szkolna 5, Opole Lubelskie 980 439 439 434 44.80
6 Lokal OSP, Wrzelowiec 66A 919 438 438 432 47.66
7 Szkoła Podstawowa, Wandalin 71 836 480 480 477 57.42
8 Lokal OSP, Trzebiesza 1 805 335 335 334 41.61
9 Szkoła Podstawowa, Stare Komaszyce 43 499 250 250 245 50.10
10 Lokal Zespołu Szkół, Kluczkowice 128 452 245 245 243 54.20
11 Lokal Szkoły Podstawowej, Puszno Godowskie 99 472 275 274 272 58.26
12 Lokal Wytwórni Mas Bitumicznych, Ruda Maciejowska 22 436 198 198 197 45.41
13 Szkoła Podstawowa, Skoków 84 603 247 247 242 40.96
14 Szkoła Podstawowa, Ćwiętalka 553 273 273 271 49.37
15 Szkoła Podstawowa, Niezdów 97 493 274 274 272 55.58
16 Szpital Powiatowy, świetlica szpitalna, ul. Szpitalna 9, Opole Lubelskie 114 18 18 18 15.79
17 Sala lekcyjna budynku Zespołu Szkół, ul. Owocowa 7, Opole Lubelskie 617 455 455 429 73.74
=   15170  7815  7812  7697  51.52