Wyniki głosowania
.
. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie / opolski / Opole Lubelskie, gm.
Opole Lubelskie, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 18301
Powierzchnia: 193.81 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 15170
Liczba wydanych kart: 7815
Liczba głosów oddanych: 7812
Liczba głosów ważnych: 7697
brak 50.00% >50.00% ≥53.68% ≥57.36% ≥61.04% ≥64.72% ≥68.40% ≥72.08% ≥75.76% ≥79.44% ≥83.12%
danych 50.00% >50.00% ≥53.68% ≥57.36% ≥61.04% ≥64.72% ≥68.40% ≥72.08% ≥75.76% ≥79.44% ≥83.12%

Zobacz także:
Szczegółowe wyniki głosowania na kandydatów:
. .   . .
. .
. . . . . . .
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
64.80%4988 
KOMOROWSKI Bronisław Maria
35.20%2709 
 

. . Porównanie wyników głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba głosów
ważnych
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander Liczba głosów:
na kandydata / ważnych
[%]
KOMOROWSKI Bronisław Maria
głosów na kandydata głosów na kandydata
liczba % % liczba
1 Lokal kina, ul.Lubelska 30, Opole Lubelskie 1010 558 55.25
44.75 452
2 Lokal Spółdzielni Mieszkaniowej, ul.25-lecia PRL 3, Opole Lubelskie 1073 637 59.37
40.63 436
3 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.Fabryczna 28, Opole Lubelskie 1008 637 63.19
36.81 371
4 M-G Biblioteka Publiczna, ul.Stary Rynek 46, Opole Lubelskie 740 492 66.49
33.51 248
5 Szkoła Podstawowa nr 1, ul.Szkolna 5, Opole Lubelskie 434 281 64.75
35.25 153
6 Lokal OSP, Wrzelowiec 66A 432 326 75.46
24.54 106
7 Szkoła Podstawowa, Wandalin 71 477 391 81.97
18.03 86
8 Lokal OSP, Trzebiesza 1 334 237 70.96
29.04 97
9 Szkoła Podstawowa, Stare Komaszyce 43 245 202 82.45
17.55 43
10 Lokal Zespołu Szkół, Kluczkowice 128 243 199 81.89
18.11 44
11 Lokal Szkoły Podstawowej, Puszno Godowskie 99 272 219 80.51
19.49 53
12 Lokal Wytwórni Mas Bitumicznych, Ruda Maciejowska 22 197 155 78.68
21.32 42
13 Szkoła Podstawowa, Skoków 84 242 197 81.40
18.60 45
14 Szkoła Podstawowa, Ćwiętalka 271 189 69.74
30.26 82
15 Szkoła Podstawowa, Niezdów 97 272 205 75.37
24.63 67
16 Szpital Powiatowy, świetlica szpitalna, ul. Szpitalna 9, Opole Lubelskie 18 12 66.67
33.33 6
17 Sala lekcyjna budynku Zespołu Szkół, ul. Owocowa 7, Opole Lubelskie 429 51 11.89
88.11 378
Σ Opole Lubelskie, gm. 7697 4988 64.80
35.20 2709