Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski ...
aleksandrowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 55894
Powierzchnia: 475.61 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 46750
Liczba wydanych kart: 24287
 51.95%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040104 Aleksandrów Kujawski, gm. 8586 3765 3764 3723 43.85
040101 Aleksandrów Kujawski, m. 10081 5063 5063 5009 50.22
040105 Bądkowo, gm. 3645 1616 1614 1587 44.33
040102 Ciechocinek, m. 11122 7489 7488 7398 67.34
040106 Koneck, gm. 2697 1206 1206 1197 44.72
040103 Nieszawa, m. 1649 949 949 920 57.55
040107 Raciążek, gm. 2465 1231 1231 1217 49.94
040108 Waganiec, gm. 3528 1635 1635 1608 46.34
040109 Zakrzewo, gm. 2977 1333 1333 1317 44.78
  aleksandrowski 46750 24287 24283 23976 51.95
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22852 13501 13500 13327 59.08
2 Wieś 23898 10786 10783 10649 45.13
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 16961 7970 7968 7846 46.99
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 29789 16317 16315 16130 54.78
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00