Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Raciążek, gm.
Raciążek, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3110
Powierzchnia: 32.89 km2
Zaludnienie: 94 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2465
Liczba wydanych kart: 1231
 49.94%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół, ul.Szkolna 3, Raciążek 1115 491 491 486 44.04
2 Gminny Ośrodek Kultury, ul.Wysoka 4, Raciążek 1204 675 675 670 56.06
3 Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy, ul.Przedmiejska 1, Raciążek 146 65 65 61 44.52
=   2465  1231  1231  1217  49.94