Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie ...
kujawsko-pomorskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2052641
Powierzchnia: 17969.7 km2
Zaludnienie: 114 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1402
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1402
Liczba uprawnionych do głosowania: 1643127
Liczba wydanych kart: 843400
 51.33%
brak43.52%45.06%46.60%48.14%49.68%51.22%52.76%54.30%55.84%57.38% 
danych45.05%46.59%48.13%49.67%51.21%52.75%54.29%55.83%57.37%58.92% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040100 aleksandrowski 46750 24287 24283 23976 51.95
040200 brodnicki 60362 30094 30089 29682 49.86
040300 bydgoski 79944 41546 41541 41058 51.97
046101 Bydgoszcz, m. 285000 164932 164890 162973 57.87
040400 chełmiński 40262 17867 17866 17630 44.38
040500 golubsko-dobrzyński 35344 16458 16458 16241 46.57
046201 Grudziądz, m. 78460 40445 40443 39973 51.55
040600 grudziądzki 30712 13369 13368 13182 43.53
040700 inowrocławski 132504 65568 65561 64687 49.48
040800 lipnowski 52444 23028 23027 22696 43.91
040900 mogileński 37354 17524 17522 17232 46.91
041000 nakielski 67783 33641 33639 33269 49.63
041100 radziejowski 34851 16026 16027 15779 45.98
041200 rypiński 35566 16567 16564 16374 46.58
041300 sępoleński 32664 15359 15357 15177 47.02
041400 świecki 77842 36899 36898 36470 47.40
046301 Toruń, m. 158812 93430 93389 92465 58.83
041500 toruński 72371 34773 34770 34394 48.05
041600 tucholski 37870 19758 19754 19515 52.17
041700 wąbrzeski 27593 12454 12452 12306 45.13
046401 Włocławek, m. 92899 50835 50827 50170 54.72
041800 włocławski 69869 31339 31337 30927 44.85
041900 żniński 55871 27201 27201 26808 48.69
  kujawsko-pomorskie 1643127 843400 843263 832984 51.33
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1010351 555706 555594 548977 55.00
2 Wieś 632776 287694 287669 284007 45.47
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 125014 57216 57208 56379 45.77
2 od 5 001 do 10 000 341669 154268 154260 152300 45.15
3 od 10 001 do 20 000 315222 155511 155498 153641 49.33
4 od 20 001 do 50 000 183872 93132 93121 91904 50.65
5 od 50 001 do 100 000 140639 74076 74070 73152 52.67
6 od 100 001 do 200 000 251711 144265 144216 142635 57.31
7 od 200 001 do 500 000 285000 164932 164890 162973 57.87
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00