Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / tucholski ...
tucholski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 48242
Powierzchnia: 1075.08 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 37870
Liczba wydanych kart: 19758
 52.17%
brak45.25%46.17%47.09%48.01%48.93%49.85%50.77%51.69%52.61%53.53% 
danych46.16%47.08%48.00%48.92%49.84%50.76%51.68%52.60%53.52%54.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041601 Cekcyn, gm. 5321 2679 2679 2652 50.35
041602 Gostycyn, gm. 4183 2045 2045 2024 48.89
041603 Kęsowo, gm. 3495 1582 1582 1551 45.26
041604 Lubiewo, gm. 4606 2465 2465 2442 53.52
041605 Śliwice, gm. 4360 2338 2337 2308 53.62
041606 Tuchola, gm. 15905 8649 8646 8538 54.38
  tucholski 37870 19758 19754 19515 52.17
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 11134 6305 6302 6208 56.63
2 Wieś 26736 13453 13452 13307 50.32
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3495 1582 1582 1551 45.26
2 od 5 001 do 10 000 18470 9527 9526 9426 51.58
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 15905 8649 8646 8538 54.38
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00