Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / tucholski / Cekcyn, gm.
Cekcyn, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6617
Powierzchnia: 253.13 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5321
Liczba wydanych kart: 2679
 50.35%
brak45.25%46.17%47.09%48.01%48.93%49.85%50.77%51.69%52.61%53.53% 
danych46.16%47.08%48.00%48.92%49.84%50.76%51.68%52.60%53.52%54.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 DOM STRAŻAKA, ZDROJE 722 350 350 348 48.48
2 SZKOŁA PODSTAWOWA, IWIEC 908 419 419 415 46.15
3 SZKOŁA PODSTAWOWA, CEKCYN 1859 847 847 839 45.56
4 GMINNY OŚRODEK KULTURY, CEKCYN 1832 1063 1063 1050 58.02
=   5321  2679  2679  2652  50.35