Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński ...
chełmiński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 51640
Powierzchnia: 527.62 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 41
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 41
Liczba uprawnionych do głosowania: 40262
Liczba wydanych kart: 17867
 44.38%
brak36.86%38.14%39.42%40.70%41.98%43.26%44.54%45.82%47.10%48.38% 
danych38.13%39.41%40.69%41.97%43.25%44.53%45.81%47.09%48.37%49.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040402 Chełmno, gm. 4066 1499 1499 1476 36.87
040401 Chełmno, m. 16019 7944 7944 7846 49.59
040403 Kijewo Królewskie, gm. 3416 1533 1533 1501 44.88
040404 Lisewo, gm. 4031 1585 1584 1570 39.32
040405 Papowo Biskupie, gm. 3423 1352 1352 1330 39.50
040406 Stolno, gm. 3960 1542 1542 1521 38.94
040407 Unisław, gm. 5347 2412 2412 2386 45.11
  chełmiński 40262 17867 17866 17630 44.38
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16019 7944 7944 7846 49.59
2 Wieś 24243 9923 9922 9784 40.93
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6839 2885 2885 2831 42.18
2 od 5 001 do 10 000 17404 7038 7037 6953 40.44
3 od 10 001 do 20 000 16019 7944 7944 7846 49.59
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00