Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / chełmiński / Lisewo, gm.
Lisewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 5286
Powierzchnia: 86.2 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4031
Liczba wydanych kart: 1585
 39.32%
brak36.86%38.14%39.42%40.70%41.98%43.26%44.54%45.82%47.10%48.38% 
danych38.13%39.41%40.69%41.97%43.25%44.53%45.81%47.09%48.37%49.66% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Krusinie, Krusin 53 815 301 301 300 36.93
2 Szkoła Podstawowa w Lisewie, ul. Toruńska 16 1287 605 605 599 47.01
3 Gminne Gimnazjum w Lisewie, ul. Toruńska 17 1084 389 389 383 35.89
4 Świetlica Środowiskowa w Pniewitem, Pniewite 1 845 290 289 288 34.32
=   4031  1585  1584  1570  39.32