Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / żniński ...
żniński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 70891
Powierzchnia: 984.55 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 56
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 56
Liczba uprawnionych do głosowania: 55871
Liczba wydanych kart: 27201
 48.69%
brak44.58%45.32%46.06%46.80%47.54%48.28%49.02%49.76%50.50%51.24% 
danych45.31%46.05%46.79%47.53%48.27%49.01%49.75%50.49%51.23%51.98% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041901 Barcin, gm. 11659 5433 5433 5379 46.60
041902 Gąsawa, gm. 4382 2275 2275 2238 51.92
041903 Janowiec Wielkopolski, gm. 7499 3343 3343 3284 44.58
041904 Łabiszyn, gm. 7355 3416 3416 3382 46.44
041905 Rogowo, gm. 5506 2803 2803 2767 50.91
041906 Żnin, gm. 19470 9931 9931 9758 51.01
  żniński 55871 27201 27201 26808 48.69
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 24865 12974 12974 12791 52.18
2 Wieś 31006 14227 14227 14017 45.88
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 24742 11837 11837 11671 47.84
3 od 10 001 do 20 000 11659 5433 5433 5379 46.60
4 od 20 001 do 50 000 19470 9931 9931 9758 51.01
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00