Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Zakrzewo, gm.
Zakrzewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3732
Powierzchnia: 76.08 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2977
Liczba wydanych kart: 1333
 44.78%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Dom Kultury, ul.Dworcowa 1, Zakrzewo 1087 461 461 455 42.41
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, Sędzin 957 458 458 456 47.86
3 Publiczna Szkoła Podstawowa, Siniarzewo 833 356 356 350 42.74
4 Świetlica Domu Pomocy Społecznej, ul.Inowrocławska 20, Zakrzewo 100 58 58 56 58.00
=   2977  1333  1333  1317  44.78