Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Bądkowo, gm.
Bądkowo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4611
Powierzchnia: 79.7 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3645
Liczba wydanych kart: 1616
 44.33%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, ul.Włocławska 13, Bądkowo 819 425 423 411 51.89
2 Szkoła Podstawowa, Wysocin 892 326 326 321 36.55
3 Szkoła Podstawowa, Łowiczek 938 382 382 379 40.72
4 Szkoła Podstawowa, ul.Włocławska 13, Bądkowo 996 483 483 476 48.49
=   3645  1616  1614  1587  44.33