Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Koneck, gm.
Koneck, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 3465
Powierzchnia: 68.13 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2697
Liczba wydanych kart: 1206
 44.72%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury, Koneck 1236 568 568 563 45.95
2 Szkoła Podstawowa, Święte 405 194 194 192 47.90
3 Szkoła Podstawowa, Straszewo 602 240 240 238 39.87
4 Świetlica Wiejska, Kruszynek 454 204 204 204 44.93
=   2697  1206  1206  1197  44.72