Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Waganiec, gm.
Waganiec, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4565
Powierzchnia: 54.56 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3528
Liczba wydanych kart: 1635
 46.34%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Urzędu Gminy, Waganiec 967 471 471 466 48.71
2 Zespół Szkół, Zbrachlin 524 260 260 254 49.62
3 Szkoła Podstawowa, Niszczewy 549 217 217 212 39.53
4 Szkoła Podstawowa, Wólne 744 362 362 353 48.66
5 Zespół Szkół, Brudnowo 267 124 124 124 46.44
6 Szkoła Podstawowa, Sierzchowo 477 201 201 199 42.14
=   3528  1635  1635  1608  46.34