Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie / aleksandrowski / Ciechocinek, m.
Ciechocinek, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 10626
Powierzchnia: 15.59 km2
Zaludnienie: 681 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 11122
Liczba wydanych kart: 7489
 67.34%
brak43.84%46.19%48.54%50.89%53.24%55.59%57.94%60.29%62.64%64.99% 
danych46.18%48.53%50.88%53.23%55.58%57.93%60.28%62.63%64.98%67.34% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Przedszkole Samorządowe Nr 2, ul. Wierzbowa 10, Ciechocinek 1357 927 927 917 68.31
2 Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Widok 9, Ciechocinek 1530 1159 1159 1141 75.75
3 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kopernika 18, Ciechocinek 1453 982 982 975 67.58
4 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kopernika 18, Ciechocinek 1300 829 829 815 63.77
5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kopernika 14, Ciechocinek 1641 1233 1233 1218 75.14
6 Gimnazjum, ul. Wojska Polskiego 37, Ciechocinek 1422 883 883 877 62.10
7 Gimnazjum, ul. Wojska Polskiego 37, Ciechocinek 2419 1476 1475 1455 61.02
=   11122  7489  7488  7398  67.34