Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński ...
kamieński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 48153
Powierzchnia: 1006.65 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 38
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 38
Liczba uprawnionych do głosowania: 49735
Liczba wydanych kart: 28745
 57.80%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
320701 Dziwnów, gm. 8915 7267 7262 7200 81.51
320702 Golczewo, gm. 4878 2171 2170 2144 44.51
320703 Kamień Pomorski, gm. 12726 6483 6483 6404 50.94
320704 Międzyzdroje, gm. 8832 5967 5965 5935 67.56
320705 Świerzno, gm. 3572 1511 1510 1494 42.30
320706 Wolin, gm. 10812 5346 5346 5306 49.45
  kamieński 49735 28745 28736 28483 57.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 27808 16949 16943 16801 60.95
2 Wieś 21927 11796 11793 11682 53.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 12487 8778 8772 8694 70.30
2 od 5 001 do 10 000 13710 8138 8135 8079 59.36
3 od 10 001 do 20 000 23538 11829 11829 11710 50.25
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00