Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński / Świerzno, gm.
Świerzno, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 4374
Powierzchnia: 140.2 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3572
Liczba wydanych kart: 1511
 42.30%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminna Biblioteka Publiczna, Świerzno 23 1051 468 467 461 44.53
2 Szkoła Podstawowa, Gostyń 5 919 450 450 446 48.97
3 Świetlica wiejska, Chomino 41 568 185 185 183 32.57
4 Szkoła Podstawowa, Stuchowo 51 1034 408 408 404 39.46
=   3572  1511  1510  1494  42.30