Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie ...
zachodniopomorskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 1674256
Powierzchnia: 22896.7 km2
Zaludnienie: 73 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1053
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1053
Liczba uprawnionych do głosowania: 1403534
Liczba wydanych kart: 733713
 52.28%
brak41.56%43.60%45.64%47.68%49.72%51.76%53.80%55.84%57.88%59.92% 
danych43.59%45.63%47.67%49.71%51.75%53.79%55.83%57.87%59.91%61.96% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
320100 białogardzki 38536 17383 17383 17192 45.11
320200 choszczeński 40907 17089 17086 16888 41.78
320300 drawski 48077 22377 22375 22140 46.54
320400 goleniowski 64570 30548 30541 30141 47.31
320500 gryficki 61274 34764 34754 34443 56.74
320600 gryfiński 65785 30064 30057 29658 45.70
320700 kamieński 49735 28745 28736 28483 57.80
320800 kołobrzeski 76935 47593 47596 47133 61.86
326101 Koszalin, m. 86641 51849 51837 51262 59.84
320900 koszaliński 58689 31299 31294 30963 53.33
321800 łobeski 30600 12720 12719 12554 41.57
321000 myśliborski 53735 24752 24746 24502 46.06
321100 policki 51708 27816 27810 27433 53.79
321200 pyrzycki 32225 14421 14418 14222 44.75
321300 sławieński 53744 28076 28034 27781 52.24
321400 stargardzki 95220 46619 46617 46068 48.96
326201 Szczecin, m. 311764 177538 177498 175138 56.95
321500 szczecinecki 63123 29928 29921 29577 47.41
321600 świdwiński 39587 17642 17637 17418 44.57
326301 Świnoujście, m. 37191 21746 21744 21505 58.47
321700 wałecki 43488 20744 20743 20501 47.70
  zachodniopomorskie 1403534 733713 733546 725002 52.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 969456 532518 532414 525943 54.93
2 Wieś 434078 201195 201132 199059 46.35
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 124906 68707 68702 68110 55.01
2 od 5 001 do 10 000 274154 122794 122740 121395 44.79
3 od 10 001 do 20 000 221110 108395 108375 107098 49.02
4 od 20 001 do 50 000 329483 174480 174445 172385 52.96
5 od 50 001 do 100 000 55476 29950 29949 29614 53.99
6 od 100 001 do 200 000 86641 51849 51837 51262 59.84
7 od 200 001 do 500 000 311764 177538 177498 175138 56.95
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00