Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / sławieński ...
sławieński
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 58051
Powierzchnia: 1043.62 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 43
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 43
Liczba uprawnionych do głosowania: 53744
Liczba wydanych kart: 28076
 52.24%
brak38.06%40.27%42.48%44.69%46.90%49.11%51.32%53.53%55.74%57.95% 
danych40.26%42.47%44.68%46.89%49.10%51.31%53.52%55.73%57.94%60.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321303 Darłowo, gm. 8230 4774 4774 4731 58.01
321301 Darłowo, m. 14460 8684 8684 8606 60.06
321304 Malechowo, gm. 5101 2035 2035 2022 39.89
321305 Postomino, gm. 8489 4814 4775 4743 56.71
321306 Sławno, gm. 6857 2610 2610 2577 38.06
321302 Sławno, m. 10607 5159 5156 5102 48.64
  sławieński 53744 28076 28034 27781 52.24
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 25067 13843 13840 13708 55.22
2 Wieś 28677 14233 14194 14073 49.63
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 28677 14233 14194 14073 49.63
3 od 10 001 do 20 000 25067 13843 13840 13708 55.22
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00