Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / stargardzki ...
stargardzki
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 118692
Powierzchnia: 1519.59 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 73
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 73
Liczba uprawnionych do głosowania: 95220
Liczba wydanych kart: 46619
 48.96%
brak37.11%39.01%40.91%42.81%44.71%46.61%48.51%50.41%52.31%54.21% 
danych39.00%40.90%42.80%44.70%46.60%48.50%50.40%52.30%54.20%56.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
321402 Chociwel, gm. 4920 2065 2065 2023 41.97
321403 Dobrzany, gm. 4058 1614 1614 1600 39.77
321404 Dolice, gm. 6323 2484 2483 2460 39.29
321405 Ińsko, gm. 3122 1428 1428 1413 45.74
321406 Kobylanka, gm. 3366 1887 1887 1863 56.06
321408 Marianowo, gm. 2474 1061 1061 1050 42.89
321409 Stara Dąbrowa, gm. 2824 1073 1073 1057 38.00
321410 Stargard Szczeciński, gm. 9209 3777 3777 3719 41.01
321401 Stargard Szczeciński, m. 55476 29950 29949 29614 53.99
321411 Suchań, gm. 3448 1280 1280 1269 37.12
  stargardzki 95220 46619 46617 46068 48.96
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 63207 33685 33684 33298 53.29
2 Wieś 32013 12934 12933 12770 40.40
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 15234 6729 6729 6652 44.17
2 od 5 001 do 10 000 15301 6163 6162 6083 40.28
3 od 10 001 do 20 000 9209 3777 3777 3719 41.01
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 55476 29950 29949 29614 53.99
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00