Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński / Międzyzdroje, gm.
Międzyzdroje, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6569
Powierzchnia: 117.17 km2
Zaludnienie: 56 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 8832
Liczba wydanych kart: 5967
 67.56%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Nr 1, ul. Kolejowa 29, Międzyzdroje 2388 1436 1436 1422 60.13
2 Międzynarodowy Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 20, Międzyzdroje 3282 2418 2416 2408 73.67
3 Przedszkole Miejskie, ul. Myśliwska 13, Międzyzdroje 2237 1575 1575 1570 70.41
4 Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jodłowa 3, Wapnica 925 538 538 535 58.16
=   8832  5967  5965  5935  67.56