Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński / Golczewo, gm.
Golczewo, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 6095
Powierzchnia: 175.39 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 4878
Liczba wydanych kart: 2171
 44.51%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Publicznych, ul.Szkolna 2, Golczewo 2299 1159 1159 1145 50.41
2 Dom Strażaka, ul.Niepodległości 34, Golczewo 1198 453 453 448 37.81
3 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Wysokiej Kamieńskiej, ul.Spółdzielcza 2, Wysoka Kamieńska 1381 559 558 551 40.48
=   4878  2171  2170  2144  44.51