Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński / Wolin, gm.
Wolin, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 12474
Powierzchnia: 327.41 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 10812
Liczba wydanych kart: 5346
 49.45%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Publiczne Gimnazjum, ul. Spokojna 1, Wolin 863 370 370 368 42.87
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Spokojna 1, Wolin 1701 937 937 930 55.09
3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Słowiańska 2, Wolin 1817 917 917 912 50.47
4 Wiejski Ośrodek Kultury, Dargobądz 465 228 228 224 49.03
5 Społeczna Szkoła Podstawowa, Ładzin 912 416 416 415 45.61
6 Publiczna Szkoła Podstawowa, Kołczewo 1876 1232 1232 1222 65.67
7 Publiczne Gimnazjum, Sierosław 816 328 328 326 40.20
8 Świetlica Wiejska, Recław 565 240 240 236 42.48
9 Publiczna Szkoła Podstawowa, Koniewo 368 183 183 182 49.73
10 Publiczna Szkoła Podstawowa, Troszyn 1025 293 293 290 28.59
11 Świetlica Wiejska, Ostromice 404 202 202 201 50.00
=   10812  5346  5346  5306  49.45