Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie / kamieński / Kamień Pomorski, gm.
Kamień Pomorski, gm.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 14625
Powierzchnia: 208.57 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 12
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 12
Liczba uprawnionych do głosowania: 12726
Liczba wydanych kart: 6483
 50.94%
brak42.29%46.22%50.15%54.08%58.01%61.94%65.87%69.80%73.73%77.66% 
danych46.21%50.14%54.07%58.00%61.93%65.86%69.79%73.72%77.65%81.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Plac katedralny 5, Kamień Pomorski 2543 1493 1493 1470 58.71
2 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Mikołaja Kopernika 22, Kamień Pomorski 2130 1138 1138 1125 53.43
3 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolińska 9, Kamień Pomorski 2251 1182 1182 1170 52.51
4 Liceum Ogólnokształcące, ul. Marii Konopnickiej 19, Kamień Pomorski 1695 868 868 855 51.21
5 Szkoła Podstawowa, Wrzosowo 865 447 447 442 51.68
6 Świetlica OSP, Trzebieszewo 572 251 251 250 43.88
7 Szkoła Podstawowa, Jarszewo 884 336 336 332 38.01
8 Technikum Rolnicze, Benice 422 189 189 189 44.79
9 Szkoła Podstawowa, Górki 1107 394 394 391 35.59
10 Dom Pomocy Społecznej, Śniatowo 64 30 30 29 46.88
11 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego, Buniewice 137 106 106 104 77.37
12 Areszt Śledczy, ul.Tadeusza Kościuszki 13, Kamień Pomorski 56 49 49 47 87.50
=   12726  6483  6483  6404  50.94