Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie / lubaczowski ...
lubaczowski
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 59684
Powierzchnia: 1308.37 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 53
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 53
Liczba uprawnionych do głosowania: 46850
Liczba wydanych kart: 23695
 50.58%
brak46.65%47.37%48.09%48.81%49.53%50.25%50.97%51.69%52.41%53.13% 
danych47.36%48.08%48.80%49.52%50.24%50.96%51.68%52.40%53.12%53.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
180902 Cieszanów, gm. 6080 3029 3027 2989 49.82
180903 Horyniec-Zdrój, gm. 4260 2107 2107 2082 49.46
180904 Lubaczów, gm. 7240 3378 3378 3335 46.66
180901 Lubaczów, m. 10407 5600 5596 5536 53.81
180905 Narol, gm. 6824 3378 3378 3337 49.50
180906 Oleszyce, gm. 5276 2734 2733 2694 51.82
180907 Stary Dzików, gm. 3684 1880 1880 1861 51.03
180908 Wielkie Oczy, gm. 3079 1589 1589 1576 51.61
  lubaczowski 46850 23695 23688 23410 50.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 16999 9019 9012 8910 53.06
2 Wieś 29851 14676 14676 14500 49.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 6763 3469 3469 3437 51.29
2 od 5 001 do 10 000 29680 14626 14623 14437 49.28
3 od 10 001 do 20 000 10407 5600 5596 5536 53.81
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00